Byggekamera fra boligprosjektet Rådalsåsen

Her kan du følge utviklingen av Rådalsåsen, via byggekameraet vårt dag for dag. Som interessent eller kjøper av en bolig i Rådalsåsen kan du dermed holde deg oppdatert selv om du sitter hjemme i stuen. Kameraet kan bli flyttet i perioder hvor det er nødvendig grunnet fremdriften på tomten.

Informasjon vedrørende kamera:
Kameraet tar et bilde i timen i tidsrommet 8.00 – 17.00.
Hensikten med kameraet er at interessenter kan se utviklingen av prosjektet, samt at vi kan sette sammen bildene til en film ved prosjektets slutt.

Byggekameraet er montert og programmert i henhold til gjeldende reglement fra Datatilsynet.