Landskapsarkitektens ord

På Rådalsåsen er det de anerkjente landskapsarkitektene i In Situ AS som har fått oppdraget med å utforme uteområdet. Målsettingen for landskapsarkitekt og partner Åsa Hjorth er at prosjektene skal ha fremragende arkitektonisk kvalitet og gjennomgående godt håndverk.

Tomten ligger vestvendt, godt forankret mellom eksisterende boligbebyggelse. Marka er i umiddelbar nærhet, med et enormt nett av turstier. Bebyggelsen er med å skjerme og bidrar til et fred- fullt uteoppholdsareal, med skogen som nærmeste nabo.

De bratteste delene av tomten vil reetableres som natur- mark, slik at rommet mellom bebyggelsen vil fremstå som en lysning i skogen. Inntrykket skal være grønt og frodig. Det er bare avtrykk for nødvendig infrastruktur, som renovasjon, garasjenedkjøring, brannoppstillingsplass og gjesteparkering, som utgjør harde flate. Grøntarealene er store og sammenhengende med gode forbindelser.

Landskapsarkitekt og partner i In Situ AS, Åsa Hjorth

Lekeområder og fellesarealer forsterker områdets kvaliteter

Lekeområdene skal fremstå mest mulig naturlig, med aktiviteter for både store og små. Det legges vekt på bruk av naturmaterialer til utstyr og dekker. Åpne gressflatene kan brukes til felles opphold, ballaktiviteter, krokket, kubbespill osv.

På fellesarealene skal vegetasjonen være naturlik og enkel. Årstidenes skiftninger vil være synlig i blomstring og bladverk. Ved inngangspartiene er beboernes hage. Her har beplantningen en større detaljering, med stauder, vårløk, busker og klatreplanter.

Gode boligprosjekt kjennetegnes ofte ved gjennomtenkte løsninger for belysning

Belysningen skal gi trygghet og være logisk plassert i forhold til orientering i området. Det legges opp til park-armatur ved renovasjon og adkomstvei, fasade-armatur ved inngangsdører og garasjenedkjøring, samt pullert-armaturer i oppholdarealene. Armaturer skal ha lyskilder som er godt skjermet, slik at det ikke blender inn i leilighetene og ikke forstyrrer utsyn mot stjernehimmelen.