Neste fase i Rådalsåsen – prosjektering av hus A og B er bestilt og igangsatt

Bjørn Marius Sørensen er prosjektleder i Solid Entreprenør og har ansvaret for prosjekteringen av hus A og B i Rådalsåsen

På det nye boligprosjektet Rådalsåsen er det nå både valgt entreprenør og bestilt prosjektering av de to første bolighusene, kjent som hus A og B. Det er Solid Entreprenør, med Prosjektleder Bjørn Marius Sørensen i spissen, som har fått oppdraget.

Kan du fortelle litt om hva prosjekteringsfasen innebærer av arbeid og omfang?

– Å arbeide med prosjektering av et bygg innebærer at vi engasjerer rådgivere innen forskjellige fag, som da prosjekterer bygget i henhold til de krav og normer som gjelder, forklarer Bjørn Marius.

– Vi har blant annet engasjert brannrådgiver, bygningsfysiker, akustikker, RIB (rådgivende ingeniør bygg) og arkitekt som da samles til felles møter hvor vi sammen finner løsninger og prosjekterer ferdig bygget slik at vi har et godt arbeidsgrunnlag for byggingen av prosjektet.

– I denne fasen lages det en prosjekteringsplan som da sikrer at vi er «on-track» med tanke på leveranse innenfor de forskjellige fagene. Vi har også hyppige prosjekteringsmøter hvor avklaringer mellom de forskjellige fagene tas, slik at man oppdager eventuelle utfordringer på et tidligst mulig tidspunkt.

– Vi har vært ute og hentet inn et bredt spekter av rådgivere, så vi har en god faglig «Ballast» i prosjekteringsgruppen vår.

Prosjektleder Bjørn Marius Sørensen forklarer hvordan prosjekteringen vil drives fremover de neste månedene

Prosjektleder Bjørn Marius Sørensen forklarer hvordan prosjekteringen vil drives fremover de neste månedene

Hvilket inntrykk har du av tomten som skal bebygges?

– Jeg føler vi har veldig god kontroll på det som er i bakken, sier prosjektlederen. For det første har vi en geoteknisk rapport som indikerer gode grunnforhold. Her er det mye fjell som gir oss et godt grunnlag kontra om det hadde vært mye leire eksempelvis. Dette er noe vi også jobber med i prosjekteringsgruppa som nevnt tidligere, at vi avdekker risikofaktorer og usikkerhetsmomenter i størst mulig grad. Det gjør at alle parter kan være trygge på at sluttproduktet blir solid.

Når ser du for deg å være i mål med arbeidet?

– Dette går litt i hverandre. Vi jobber fortløpende for at prosjektering som tar for seg grave- og sprengningsarbeider, med utarbeidet grave- og sprengningsplan, snarlig er på plass. Denne må være på plass til graver og sprenger kommer, og indikerer hvor mye masse som skal ut, hvor det skal bygges interne veier og legges VA-trasè. Vi utarbeider nå en fremdriftsplan, som omforenes både med prosjekteringsgruppen, men også med vår byggherre og andre berørte instanser.

– Vi er godt i gang og ser frem mot fortsettelsen av dette flotte prosjektet, avslutter Sørensen.

Kort om Rådalsåsen

I det første byggetrinnet, som består av hus A og B, skal det bygges totalt 48 leiligheter. I videre byggetrinn er det lagt opp til hus C og D med et ca tilsvarende antall leiliheter, samt at det vil bli bygget rekkehus i front av leilighetsbyggene. Her kan du lese mer om prosjektet.